Rady pro vyplnění sčítacího formuláře

Třetina národa je tupá (iq pod 90) a ty formuláře vyplní bez mrknutí oka. Pro ty žádné rady nemám. Pro ostatní bych měl pár tipů.

V zásadě máte několik možností. Můžete formulář poslat do koše a všechny okolo do prdele. Tuto volbu použít můžete, zákon však ukládá povinost vyplnit sčítání, ovšem onen zákon je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, který přímo hájí ústavou zaručené právo. Ochrana má přednost. (Takto na to poukázal Úřad pro ochranu osobních údajů). Pokud se obáváte teoretické pokuty až deset tisíc, můžete stále využít plno dalších možností, bude vás to ovšem stát váš čas.

Využijeme té “vlastnosti”, že sčítací formuláře se anomymizují a používají se pro statistické účely. To znamená, nutné je vyplnění rodného čísla. A to je všechno. Tím dostaneme kytičku za splněný formulář a nyní se může naše kreativita rozvinout. V případě problému se vymluvíme na opomenutí některých políček v zápalu vyplňování jiných.

Věděli jste, že sčítací archy se používaly pro shromaždování Židů v Evropě pro transporty smrti? Stačilo, aby vaše matka uvedla nepatřičný údaj a už jste se vezly!

Například při minulém [MORE] sčítání se pravdivé údaje křížkovaly a chyba se zakroužkovala. V nové verzi 2011 máte možnost pouze křížkovat a začerňovat. Nejlepší je několikrát začernit, zakřížkovat a potom zakroužkovat (možno i vícenásobně) všechny kolonky. Jste zmatkář a neumíte se rozhodnout.

Velmi vhodná je taktéž fráze: TENTO ÚDAJ NEPOSKYTUJI (LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD – Hlava druhá – Oddíl první – Článek 10 – (3) – Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.)
Na některé kolonky můžete suše odpovídat ANO/NE/NEVÍM/NEPAMATUJI. Vždy dbejte opatrnosti, některé, například náboženské otázky, volte velmi obezřetně. Nevíte, komu se údaje dostanou za desítky let do pazourů a jak je použije. Vyplníte “bez vyznání” a za dvacet let vás ukamenuje muslimská vlna. Tak bacha.

Bydliště jeden rok před sčítáním: NEVÍM, Bydliště matky v době narození: OPRAVDU SI NEPAMATUJI, BYL JSEM HODNĚ MALÝ…

Mateřský jazyk – definice: 1) první jazyk, který jste se naučili nebo 2) jazyk hlavní v daném státě nebo 3) jazyk, kterým mluvila matka nebo 4) nejlépe ovládaný jazyk nebo 5) nejvíc používaný jazyk nebo 6) jazyk, kterým se sám identifikujete.

Krávo, to je možností pro jednu kolonku. Ve znění těchno vysvětlivek můžete napsat cokoli chcete. Nějak nerozumím tomu, proč tam není kolonka pro angličtinu, ruštinu a další světové jazyky! Doporučuji zaškrtnou všechny a ještě nějaké připsat. Například Čung-wen (čínština); prákrt, pálí (středoindický); hindština bihárština, bengálština, nepálština, maráthština (novoindický). Můžete zkusit nějaké velmi staré a zapomenuté jazyky: chetitsko-luvijské, tocharské, sánskrt.

Hračičkové jistě vyplní všechna volná pole a potom je zase přeškrtají. Hlavní myšlenka při vyplňování: nevěřte, opakuji, nevěřte tomu, že bude něco někde anonymní, nezneužitý. Sice po vás nikdo nechce počet ledniček, a tím to také obhajují, ale zneužít se dají i jiné údaje. Máte internet, bum, poplatek za internet/pro veřejnoprávní televizi. Jste věřící, bum, příspěvek na círvke, máte rodiče, bum daň na důchodce. Soukromé firmy se jistě taky těší na nové údaje, které zaručeně neuniknou.

Věděli jste, že v zákoně č. 296/2009 Sb. § 22, odstavec 4 je uvedeno, že formuláře budou skartovány do 3 let. A nikde není přesně popsáno, co anonymizace znamená.

Ten formulář každou hlavu stál dvě stovky. Vaše prachy, vaše volba. Klidně ji bůhzdarma vyhodťe. Stejně prachy už neuvidíte! Zdiskreditovat sčítání lidí.